Vzdělávání v rámci dotačního programu ESF

ESF logo Operační program Zaměstnanost

ESF logo Operační program Zaměstnanost

V letech 2017 – 2019 vzděláváme pod záštitou Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Vzdělávání ve společnosti STAPPERT Česká republika spol. s r.o.“ s registračním číslem  CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004863, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

ESF logo Operační program Zaměstnanost