Certifikát ISO 14001:2016 – dodavatel nerezové a korozivzdorné oceli

Nový certifikát ISO 14001:2016

Nový certifikát ISO 14001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu

Dodavatel nerezové a korozivzdorné oceli STAPPERT úspěšně absolvoval re-certifikační audit ISO a získal do roku 2020 platný certifikát jakosti ČSN EN ISO 14001:2016.

STAPPERT je přední certifikovaný dodavatel v oblastech nákupu, skladování, dělení, distribuce a prodeje nerezového a korozivzdorného materiálu. Hlavní prodejní komodity jsou nerezové trubky, nerezové tyče a profily, nerezové plechy a nerezové trubkové příslušenství.

V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.

EMS je část celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky. Přístup k systému spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodného řídícího systému. EMS zavádí pořádek a důslednost do konání organizace tím způsobem, že určuje přidělování zdrojů, rozděluje odpovědnosti a neustále vyhodnocuje praxi, postupy a procesy, systémovými nástroji upřednostňuje prevenci vzniku znečišťování a odpadů. Organizace zavedením systému získá možnost spojovat ekonomické a environmentální zájmy a tím zajistit příslušné zdroje tam, kde přinášejí největší užitek jak z finančního hlediska tak i z hlediska životního prostředí. Základní cíle, které organizace zavedením EMS sleduje:

  • zavedení pořádku
  • dodržení úplného souladu s právními požadavky
  • snížení provozních nákladů, úspory energie, surovin a dalších zdrojů
  • snížení rizika environmentálních havárií, za které nese odpovědnost organizace
  • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, veřejnou správu, peněžní ústavy apod.
  • zlepšení vztahu s veřejností
  • získání obchodně využitelné reklamy (certifikát).